Đơn giản.

Chỉ cần 3 bước là bạn đã hoàn thành

  • Đăng nhập vào tài khoản eToro của bạn.
    Bạn chưa có tài khoản?

  • Hãy chọn bạn bè trên Gmail hoặc nhập email của bạn bè bạn

  • Nhấp vào nút mời
    và lan tỏa thông tin!

Bảo mật.

Chúng tôi giữ bảo mật các liên hệ của bạn

Tính bảo mật và quyền riêng tư của nhà đầu tư là điều quan trọng hàng đầu với chúng tôi và chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ dữ liệu riêng tư của bạn mà không được phép. Bất kỳ thông tin liên lạc cá nhân nào bạn cung cấp sẽ chỉ được dùng cho mục đích ban đầu là gửi lời mời của bạn.

Xã hội.

Đầu tư cùng những người bạn biết

Rất nhiều nhà đầu tư có thể từ chỗ giới thiệu trở thành giao dịch với bạn bè hoặc gia đình họ và thực sự thắt chặt sự kết nối cá nhân mà họ tạo ra bằng việc đầu tư cùng nhau. Thường là thông qua những mối quan hệ tin cậy như vậy mà các chiến lược đầu tư đúng đắn nhất được hình thành.

Đầu tư theo hình thức xã hội với những người bạn biết!